ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletพนักงานเทศบาล
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletผลงานดีเด่น
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
dot
FB ชุมชนในตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletชุมชนถ้ำผาจม บ้านแม่สาย ม.1
bulletชุมชนดอยงาม บ้านดอยงาม ม.2
bulletชุมชนบ้านเวียงพาน ม.3
bulletชุมชนป่ายางใหม่ ม.4
bulletชุมชนป่าเหมือดรุ่งเจริญ ม.5
bulletชุมชนบ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletชุมชนบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletชุมชนป่าเหมือดสันติสุข ม.8
bulletชุมชนป่าเหมือดสุขสำราญ ม.9
bulletชุมชนผาแตกสร้างสรรค์ ม.10
bulletชุมชนผาแตกพัฒนา ม.10
dot
WPK-SERVICE
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ข้อมูลสำหรับประชาชน
dot
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
dot
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletกฏกระทรวง /ระเบียบ
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletแผนอัตรากำลัง 4 ปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
dot
ยุทธศาสตร์9099กลุ่มองค์กรเครือข่าย
dot
bullet1ศตส.ทต.เวียงพางคำ
bullet2ศรภ.ทต.เวียงพางคำ
bullet3ศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ
bullet4ศูนย์ เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bullet5ศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ
bullet6ศูนย์ ICT ทต.เวียงพางคำ
bullet7ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
bullet8ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยฯ
bullet9ศูนย์ถ่ายทอดทางเกษตรและอาชีพ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletศพด.วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
รับ-ส่ง อ่านเมล์
dot
bulletอ่านเมล์กรมส่งเสริมฯ
bulletเมล์ nmt.or.th
bulletเมล์ Gmail.com
bulletเมล์ Hotmail.com
bulletเมล์ Yahoo.com
bulletเมล์ Thaimail.com
bulletเมล์ Chaiyo.com
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด.
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน "ประชาคมตำบลเวียงพางคำ"
แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ลิงค์เว็บ...สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม


"เทศบาลตำบลเวียงพางคำ...ยินดีต้อนรับ"
 
  1.  ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 

        หากมีการตั้งคำถามว่า กษัตริย์ที่นักประวัติศาสตร์ไทย
ยกย่องว่าเป็น "มหาราช" องค์แรกของไทย
คือ พระองค์ใด หลายคนคงนึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บางคนอาจจะนึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
หรือบางคนอาจนึกไปได้ไกลถึงพระเจ้ามังรายมหาราช
เพราะแต่ละพระองค์ล้วนแต่ครองราชย์
ในช่วงหลายร้อยปีก่อนหน้าโน้น และมีพระนามเป็นที่คุ้นหูอย่างดี
        แต่ความเป็นจริง พระมหากษัตริย์ไทยเราที่ทรงเป็นมหาราชองค์แรก
ก็คือ "พระเจ้าพรหมมหาราช"

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ ได้รับการตัดสินจากสถาบันพระปกเกล้า 
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประจำปี ๒๕๔๘ ประจำปี ๒๕๔๙ และประจำปี ๒๕๕๐ ......

More...

More...

More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ , ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:wiangphangkham.chi@nmt.or.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com Dtac 08 9432 4646 AIS 08 0677 4949 true 09 1859 8383